שירותי ביקורת פנימית

ביקורת הפנימית בארגונים וחברות מתבצעת ע״י משרד רואי חשבון שאינו חלק אינטגרלי מהחברה במטרה לפקח, לאתר כשלים, לנתח את הממצאים ולבנות תכנית מוסדרת לייעול ושיפור,